Lankwitzer Tennis-Club e. V. (LTC)

Clubmeister und Sommerfest 2011